TEL : 02-675-8448-50 / HOTLINE : 061-585-1466 | 061-585-1664 | 089-777-0399 | 086-608-6908

SEORAKSAN NATIONAL PARK - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

SEORAKSAN NATIONAL PARK - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
 
SEORAKSAN NATIONAL PARK - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สถานที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดคังวอนโด อุทยานแห่งชาติซอรัคซานนั้น ถูกขนานนามว่า "สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี" ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปต่างๆที่สวยงามซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่งนัก และด้วยความสูงของเขาซอรัคซานนั้นมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในความสูงระดับนี้ทำให้มีหิมะปกคลุมที่ยอดเขาแห่งนี้ตลอดทั้งปี นี้จึงเป็นที่มาของชื่อว่า "ซอรัคซาน" แปลว่า "เขายอดหิมะ" อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร กินพื้นที่ 4 เมืองของประเทศเกาหลีใต้ด้วยกัน นั่นคือเมืองซกโซ เมืองอิงเจ เมืองโกซอง และเมืองยางยาง ที่นี่นับเป็นความงดงามทางธรรมชาติที่โดดเด่นและงดงามที่สุด ที่ควรค่าแก่การมาเยือนเป็นอย่างยิ่งของดินแดนโสมขาวแห่งนี้

  

TOP