Korea Happy Cruises – SEP 2017

฿13,900.00฿14,900.00

KOREA HAPPY CRUISES
ท่องแดนเทพนิยาย ณ ดงฮวา วิลเลจ
ช้อปกระจาย 2 ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน
เพลิดเพลิน ล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
(หรือท่านสามารถเลือกชม Seoul Sky บน Lotte World Tower สูง 123 ชั้น)
ตื่นตาเมืองสุดไฮเทค ซองโด ลิ้มลองบะหมี่ดำ จาจังเมียน
ชมวิวกรุงโซล คล้องกุญแจแห่งรักที่ N’SEOUL TOWER
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย แต่งชุดฮันบก แบบชาวเกาหลี
พิเศษ!! ล่องเรือให้อาหารนกนางนวล ARA CRUISE+บุฟเฟ่ต์ อร่อยได้ไม่อั้น
ที่พักระดับมาตรฐาน พักอินชอน 1 คืน / โซล 2 คืน!!!

Clear
SKU: N/A Categories: ,

Description

KOREA HAPPY CRUISES
ท่องแดนเทพนิยาย ณ ดงฮวา วิลเลจ ช้อปกระจาย 2 ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน เพลิดเพลิน ล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
(หรือท่านสามารถเลือกชม Seoul Sky บน Lotte World Tower สูง 123 ชั้น) ตื่นตาเมืองสุดไฮเทค ซองโด ลิ้มลองบะหมี่ดำ จาจังเมียน ชมวิวกรุงโซล คล้องกุญแจแห่งรักที่ N SEOUL TOWER เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย แต่งชุดฮันบก แบบชาวเกาหลี
พิเศษ!! ล่องเรือให้อาหารนกนางนวล ARA CRUISE+บุฟเฟ่ต์ อร่อยได้ไม่อั้น
ที่พักระดับมาตรฐาน พักอินชอน 1 คืน / โซล 2 คืน!!!

นำทุกท่านจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ด้วยสายการบิน :

eastarjetair-75

ZE512

เวลา 22.20 น. - 06.00 น.

jejuair-75

7C2204

เวลา 00.55 - 08.15 น.

jinair-75

LJ002

เวลา 01.00 - 08.00 น.

twayair-75

TW 102

เวลา 01.20 น. - 08.35น.

รายการท่องเที่ยว : 5 วัน 3 คืน

XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T'WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้


ข้อแนะนำ
  

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด – ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนำของเหลว ขึ้นเครื่องแตกต่างกัน การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)

 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ DONGHWA VILLAGE หมู่บ้านที่ถูกตกแต่ง วาดสีสัน เนรมิตให้สวยงามดั่งเทพนิยาย ประกอบไปด้วยนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ หนูน้อยหมวกแดง สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 ปีเตอร์แพน ฯลฯ ที่ทำให้ท่านย้อนสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหน ก็แช้ะรูปได้เก๋สุดๆ

 

จากนั้นนำท่านชมความงามย่านอินชอนไชน่าทาวน์ ชุมชนเก่าแก่ที่กำเนิดจากการเปิดท่าเรือเมืองอินชอนในปี ค.ศ. 1883 ชุมชนแห่งนี้มีอายุกว่าร้อยปี แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นจีนผสมผสานเกาหลีไว้ได้เป็นอย่างดี และที่นี่ยังเป็นย่านไชน่าทาวน์แห่งเดียวในเกาหลีใต้ด้วย

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู จาจังเมียน หรือเมนู บะหมี่ดำเกาหลี (JAJANGMYEON) ประกอบด้วยบะหมี่ คลุกกับซอสที่ทำจากเต้าเจี้ยวดำ เป็นอาหารยอดฮิตของชาวเกาหลีใต้

 

นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 70 ปี ให้ท่านร่วมค้นหาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองอินชอน วัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ เป็นต้น

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ COMPACT SMART CITY ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองอินชอนตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต ซึ่งภายในจะแบ่งเป็นเรื่องราวความเป็นมาของเมืองอินชอนจากอดีตสู่ปัจจุบัน

 

พาท่านสู่ CENTRAL PARK สวนสาธารณะใจกลางเมืองซองโด ภายในสวนจัดให้มีโซนหลากหลาย เช่น โซนออกกำลังกาย สถาปัตยกรรม ตึกระฟ้าต่างๆ ยังสวยงามอลังการสุดๆ นอกจากนี้ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ บนชั้น 33 ของตึก G TOWER ที่สามารถเห็นเมืองซองโดได้ทั้งเมือง

 

จากนั้นนำท่านเดินชม SONGDO HANOK VILLAGE มีจุดเด่นคือสถาปัตยกรรมบ้านแบบโบราณ ภายในมีร้านอาหาร คาเฟ่เก๋ๆ ฯลฯ ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพในอารมณ์เกาหลีสุดๆ

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้นบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้น นำมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรส สาหร่าย กิมจิ

 

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก INCHEON: GOLDEN HOTEL OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

เช้านี้นำท่านเดินชมบรรยากาศริมน้ำยามเช้า ชมน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ที่สูงกว่า 50 เมตร นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกสนานกับการเดินเล่นบนสกายวอร์คกระจกใส เสมือนท่านเดินอยู่บนน้ำ

 

จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ ฮุนได เอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งแห่งเมืองกิมโป ที่มีสินค้าให้เลือกช้อปหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ รองเท้า กระเป๋า และสินค้าแบรนด์ดังอีกมากมาย ให้ท่านช้อปอย่างจุใจ

 

กลางวัน หลังจากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือกิมโป ล่องเรือสัมผัสกับบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเมืองคิมโพ โดยภายในเรือแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ชั้นแรกและชั้นที่สองเป็นห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ส่วนชั้นที่สามและชั้นที่สี่ ท่านสามารถพักผ่อนชมวิว หรือถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวันสุดพิเศษบนเรือ กับอาหารบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านอิ่มอร่อยแบบไม่อั้น และเพลิดเพลินกับเหล่าบรรดานกนางนวลที่บินตามเรือ และสามารถซื้อข้าวเกรียบกุ้งบนเรือให้เป็นอาหารนกได้

 

นำท่านเดินทางสู่ ล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกใจกลางกรุงโซล อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายไม่จำกัดจำนวนรอบ ทั้งโซนสวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure ส่วนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ชั้น เครื่องเล่นในโซนนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และส่วนกลางของอาคารยังมีลานสเก็ตน้ำแข็งขนาดใหญ่ หากใครที่ชอบความหวาดเสียว ท้าทาย ห้ามพลาด!! กับ Magic Island หรือโซนกลางแจ้ง เครื่องเล่นที่แนะนำคือ Gyro spin, Gyro Swing, Bungee รับประกันความหวาดเสียวแน่นอน คอนเฟิร์ม!!

 

หรือท่านสามารถเลือกชม Seoul Sky บน Lotte World Tower สูง 123 ชั้น *ไม่รวมค่าเข้า*
ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงโซล แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาหลีใต้! มีทั้งหมด 123 ชั้น ความสูงอยู่ที่ 554.5 เมตร หรือ 1,819 ฟุต ซึ่งตอนนี้ โซล สกาย ได้ติดอยู่ใน Top 5 ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก! โดยอยู่ในอันดับที่ 5 ตามหลัง ตึกศูนย์การเงินนานาชาติผิงอัน เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน (599 m หรือ 1,965 ft) ที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 4 เปิดตัวเมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา ภายในของ Seoul Sky (โซล สกาย) นั้นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งอย่างทั้ง ที่อยู่อาศัย, โรงแรม, สำนักงาน , ห้องสัมมนา อีกทั้งเป็นศูนย์การค้า แหล่งชอปปิ้งแบบครบครันและทันสมัยสุดๆ เช่น แหล่งรวมเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์เนม LOTTE DUTY FREE และความบันเทิงอีกมากมาย อาจจะใหญ่ที่สุดในกรุงโซลก็ว่าได้

 

นำท่านช็อปปิ้งที่ ศูนย์เวชสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิ ครีมน้ำ แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ

 

จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า นอกจากนี้ยังมีร้านเครื่องสำอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย

 

และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุกี้เกาหลี มีส่วนผสมของ ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

 

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

เช้านี้นำท่านเข้าชม พระราชวังถ็อกซูกุง ที่แปลว่า “พระราชวังแห่งความมั่งคั่ง” เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอนที่เก่าแก่กว่า 500 ปี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก เพราะนอกจากจะมีอาคารแบบเกาหลีที่สวยงามแล้ว ยังมีอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคด้วย แม้บรรยากาศภายในจะเก่าแก่ แต่มากไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่ชวนให้น่าหลงใหล

 

ผ่านชมด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

 

นำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

 

ต่อด้วย ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนูซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน

 

จากนั้นนำท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

 

หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

 

ในบริเวณดิวตี้ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทั่งปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาคร์ ผู้ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในกรุงโซล

 

พาทุกท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งต่อที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า...

 

นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้าLINE OFFICIAL ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูนLINE ไม่ว่าจะเป็นหมีบราวน์แซลลี่เจมส์หรือโคนี่ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมดเช่นสมุดโน้ตตุ๊กตาเคสโทรศัพท์เสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องเขียนฯลฯซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ารักๆให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วยแต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลยคือเจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าร้านที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเองงานนี้สาวกไลน์ห้ามพลาด!!

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มีส่วนประกอบหลักคือ วุ้นเส้น ผักกาดขาว เนื้อหมู และปลาหมึก ผัดในกระทะจนเข้ากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน้อย

 

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL : BENIKEA SEOUL OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

เช้านี้พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครๆที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ต้องทำงานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ร่างกายรู้สึกสดชื่น..

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

 

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆได้ตามอัธยาศัย อาธิเช่น รถกุ้ง รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกันเรียนทำข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจำชาติเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง

 

จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน...

 

หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง

 

แวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

นำทุกท่านจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

eastarjetair-75

ZE511

เวลา 17.30 - 21.20 น.

jejuair-75

7C2203

เวลา 20.05 - 23.59 น.

jinair-75

LJ001

เวลา 19.35 - 23.40 น.

twayair-75

TW 101

เวลา 20.25 - 00.10 น.

หมายเหตุ :
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

หมายเหตุ         

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนทำการโอนเงินจองทุกครั้ง

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*

เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

*** ลูกค้ามีความจำเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์

อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสำอาง, ศูนย์น้ำมันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 8,000.-บาท***

 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

**กรุณาชำระมัดจำหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน

********มัดจำขั้นต่ำ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******

อัตราทัวร์รวม :                                                                                                              

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จำกัด
 • ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม :                                                                                                          

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%            
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15-20 กก.)                       
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
 • ค่ากระเช้าที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

หมายเหตุ :

**จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ้นไป

 1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทำการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 4. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งนี้กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น
 5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุด หรือฉีกขาด
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
 7. หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชำระเงิดมัดจำภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และชำระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 12. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
 13. ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
 14. กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 15. กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

การยกเลิก:                                                             

- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี

- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชำระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

  

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

PDF - Download

DOC - Download

Additional information

Period

Travel Period : 01 – 05, Travel Period : 02 – 06, Travel Period : 03 – 07, Travel Period : 04 – 08, Travel Period : 05 – 09, Travel Period : 06 – 10, Travel Period : 07 – 11, Travel Period : 08 – 12, Travel Period : 09 – 13, Travel Period : 10 – 14, Travel Period : 11 – 15, Travel Period : 12 – 16, Travel Period : 13 – 17, Travel Period : 14 – 18, Travel Period : 15 – 19, Travel Period : 16 – 20, Travel Period : 17 – 21, Travel Period : 18 – 22, Travel Period : 19 – 23, Travel Period : 20 – 24, Travel Period : 21 – 25, Travel Period : 22 – 26, Travel Period : 23 – 27

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Korea Happy Cruises – SEP 2017”

Your email address will not be published. Required fields are marked *